Насловна
О нама
Ученици
Запослени
Галерија
Преузимање
Контакт

Сајт за наставнике
ШКОЛСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

С Т А Т У Т

ИНФОРМАТОР О РАДУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 2014-2018.

ШКОЛСКИ ПРOГРАМ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА за школску 2017/2018. годину


ПРАВИЛНИЦИ

П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

П Р А В И Л Н И К О ЕВИДЕНЦИЈИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

П Р А В И Л Н И К О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

П Р А В И Л А ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

П Р А В И Л Н И К О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ
ОРГАНИЗУЈЕ СРЕДЊА ШКОЛА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА


ИЗВЕШТАЈИ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ ЗА ШКОЛСКУ 2016/17.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА О ПОСЛОВАЊУ ШКОЛЕ ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2017.


Нови наставни планови и програми за 1. разред гимназије

Опште упутство за остваривање изборних програма

Програм - биологија

Програм - физичко и здравствено васпитање

Програм - физика

Програм - географија

Програм - грађанско васпитање

Програм - хемија

Програм - историја

Програм - језик медији и култура

Програм - латински језик

Програм - ликовна култура

Програм - математика

Програм - музичка култура

Програм - одрживи развој

Програм - појединац група и друштво

Програм - примењене науке

Програм - рачунарство и информатика

Програм - српски језик и књижевност

Програм - страни језик

Програм - уметност и дизајн

Програм - здравље и спорт


Остала обавештења и упутства

Насиљe, злостављањe и занемаривањe деце/ученика у образовно-васпитним установама- за професоре

Насиљe, злостављањe и занемаривањe деце/ученика у образовно-васпитним установама- за родитеље